Biseksueel versus panseksueel versus…?

Wanneer ben je biseksueel en wanneer ben je panseksueel? Een vraag die vaak terugkomt in allerlei discussies over seksuele diversiteit en benamingen voor mensen die zich niet exclusief tot mannen of vrouwen aangetrokken voelen. In dit artikel gaat Emiel Maliepaard eerst in op het fenomeen “seksuele identiteit” om vervolgens de discussie biseksueel versus panseksueel te ontrafelen en zijn mening hierover te geven.

De tegengestelde krachten van netwerken

Netwerken binnen organisaties beïnvloeden de kansen van medewerkers om zich te ontwikkelen, hogere posities te verwerven, en op gelijke wijze beloond te worden – kortom: in welke mate een organisatie inclusief is. In onderzoek hebben wij gezien dat deze invloed bestaat uit twee tegengestelde krachten: conservatief versus transformatief. In dit artikel gaan wij in op hoe netwerken – zowel informele netwerken als formele medewerkersnetwerken – via deze krachten bijdragen aan de mate waarin organisaties inclusief zijn.