De vrouwen van Mad Men – De ruimte van Betty, Peggy en Joan [Raffia Archief]

Door Maartje Willemijn Smits De televisieserie Mad Men schetst een zeer gedetailleerd tijdsbeeld van de jaren zestig in Amerika. Met de tweede feministische golf nog in het verschiet, is seksisme aan de orde van de dag. Hoe deze problematische verhouding tussen mannen en vrouwen precies in elkaar zit, kunnen we beter begrijpen door te kijken naar hun gebruik van ruimte.

Women, violence, and war: “It’s the unexpected”

by Catarina Vila Nova Western societies aspire to ideals of equality but it’s in moments of crisis that the reality of where we still are comes to the fore. When it comes to war, gender norms are almost as rooted as they’ve always been. Even with catchy stories of female soldiers in the early days of the Russian invasion of Ukraine flooding our timelines, traditional gender roles still take hold.

Achter elke grote man een sterke vrouw?

Tijdens het  Principaat van Augustus (27 v.Chr. – 14 n.Chr.) nam de bewegings-vrijheid van aristocratische vrouwen toe. Hoewel het nog zo’n tweeduizend jaar zou duren voordat vrouwen een significante politieke rol zouden kunnen spelen, was dit toch al een grote verandering ten opzichte van de sociale en politieke positie van de vrouw in de Romeinse Republiek. Waarom en op welke manier kregen deze vrouwen meer publieke invloed?