Biseksueel versus panseksueel versus…?

Wanneer ben je biseksueel en wanneer ben je panseksueel? Een vraag die vaak terugkomt in allerlei discussies over seksuele diversiteit en benamingen voor mensen die zich niet exclusief tot mannen of vrouwen aangetrokken voelen. In dit artikel gaat Emiel Maliepaard eerst in op het fenomeen “seksuele identiteit” om vervolgens de discussie biseksueel versus panseksueel te ontrafelen en zijn mening hierover te geven.