[Raffia Archief] Plasticiteit in beeld – Feminisme en het veranderlijke brein

Een betrekkelijk recent inzicht van de neurowetenschappen is dat ons brein gedurende ons hele leven verandert onder invloed van onze ervaringen. Dit werpt nieuwe vragen op over de controversiële maar invloedrijke theorie dat mannen en vrouwen worden geboren met verschillende hersenen en zich daarom op stereotiepe wijze gedragen. Is het tijd voor een feministische neurowetenschap?

Biseksueel versus panseksueel versus…?

Wanneer ben je biseksueel en wanneer ben je panseksueel? Een vraag die vaak terugkomt in allerlei discussies over seksuele diversiteit en benamingen voor mensen die zich niet exclusief tot mannen of vrouwen aangetrokken voelen. In dit artikel gaat Emiel Maliepaard eerst in op het fenomeen “seksuele identiteit” om vervolgens de discussie biseksueel versus panseksueel te ontrafelen en zijn mening hierover te geven.