Bi-Café Nijmegen

Door Job Veltman

Nieuwe ontmoetingsgelegenheid voor biseksuelen in Nijmegen gaat onzichtbaarheid en marginalisering tegen.

Van de vier LHBT-groepen zijn biseksuelen de grootste groep – maar ook het minst zichtbaar. Waar activisten de afkorting ‘LHBT’ gebruiken, hebben media het vaak enkel over ‘homo’s’ of hoogstens ‘homo’s en lesbiennes’. Zelfs in seksuele en genderdiversiteitsvoorlichting op scholen krijgt biseksualiteit nauwelijks de aandacht die het verdient. Hoewel de zichtbaarheid van transgenders de laatste jaren is gegroeid, blijft de zichtbaarheid van biseksuelen daarentegen fors achter. Dit heeft wellicht te maken met de diversiteit binnen de groep biseksuelen. De gangbare definitie van biseksualiteit is die van bi-activiste Robyn Ochs:

“Ik noem mijzelf biseksueel omdat ik in mijzelf het vermogen erken om aangetrokken te zijn – romantisch en/of seksueel – tot mensen van meer dan een geslacht en/of gender, niet per se tegelijkertijd, niet per se op dezelfde manier en niet per se in dezelfde mate.”

Vooroordelen jegens biseksuelen zijn hoe dan ook hardnekkig en aanwezig in zowel de ‘LHBT-gemeenschap’ – door de biseksuele feminist Shiri Eisner treffend ‘GGGG Community’ genoemd – als in de bredere samenleving.

Het gebrek aan zichtbaarheid leidt er onder andere toe dat veel biseksuelen twijfelen aan de echtheid en oprechtheid van hun gevoelens en identiteit – met alle sociale en psychologische gevolgen van dien. Ook krijgen bi’s veel te maken met vooroordelen: wij zouden niet in staat zijn  vaste relaties te hebben of  trouw te zijn aan een partner, wij zouden niet kunnen kiezen tussen mannen en vrouwen en wij zouden inhalig zijn en ‘van twee walletjes willen eten.’ Wellicht het pijnlijkste vooroordeel is de opvatting dat biseksualiteit domweg niet bestaat. Biseksuelen worden vaak geacht ‘er nog niet helemaal uit zijn’, aandachttrekkers te zijn, of homo’s en lesbiennes te zijn die daar niet voor willen uitkomen.

De confrontatie met deze vooroordelen, of de angst daarvoor, leidt ertoe dat meer biseksuelen  in de kast zitten dan dat ze openlijk uitkomen voor hun seksualiteit. Homo’s en lesbiennes daarentegen zijn meer dan twee keer zo vaak uit de kast als biseksuelen. Veel bi’s gaan liever door als homo/lesbienne of hetero om pijnlijke vragen, opmerkingen en vooroordelen te ontlopen. Dat veel bi’s in de kast blijven draagt op zijn beurt weer bij aan de onzichtbaarheid van biseksualiteit, waardoor vooroordelen hardnekkiger worden.

Bisexual

Het Bi-Café

Het COC Nijmegen biedt een veilige ontmoetingsplek voor bi’s. Elke eerste vrijdag van de maand wordt er in het Roze Huis in Nijmegen een caféavond georganiseerd waarbij biseksuelen elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten. Sommige bezoekers komen om te praten over hun problemen, andere willen er juist een avond op uit zonder anderen iets te hoeven uitleggen of te verantwoorden.

Het Bi-Café is de enige structurele ontmoetingsplek voor biseksuelen in Nederland (!) en bedient dan ook een uiterst divers publiek; van studenten tot ouderen , cis- tot transgenders, monogamen en polyamoreuzen, en tot onze vreugde ook mensen van (ver) buiten het Rijk van Nijmegen. Wij zijn er blij mee dat het Bi-Café er al vanaf het begin in is geslaagd om een brede groep bi’s aan te trekken.

Het Bi-café heeft – naast de grote waarde die het biedt voor haar bezoekers – nog een ander belangrijk positief effect: biseksualiteit wordt structureel zichtbaar in de Nijmeegse samenleving, als ook binnen het Nijmeegse COC. Door aanwezig te zijn als onszelf, als biseksuelen, wordt de onzichtbaarheid en marginalisering van bi’s actief tegengegaan.

Job Veltman (19) studeert Filosofie in Nijmegen en is mede-initiator van het Bi-Café Nijmegen.

Onze volgende caféavond vindt plaats op vrijdag 5 mei, vanaf 20:00, in het Roze Huis Nijmegen, Sint Anthoniusplaats 1. Voorafgaand aan het Bi-Café wordt om 17:00 de tentoonstelling Bi in Beeld geopend. Deze tentoonstelling brengt een diverse groep biseksuelen in beeld. Zij vertellen over  hun ervaringen en de moeilijkheden waar ze tegenaan lopen. U bent van harte welkom!

Like onze Facebookpagina (https://www.facebook.com/BiCafeNijmegen/) om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.


Bronnen

http://www.pewsocialtrends.org/2013/06/13/a-survey-of-lgbt-americans/

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s