Kunst moet bewegen / Lost in Transition

Ellen Schippers: Mijn kunst komt voort uit mijn persoonlijke ervaringen en gaat over de ongelijkwaardige relatie tussen man en vrouw, over schoonheidsidealen, over het gegeven dat je als vrouw voornamelijk op je uiterlijk beoordeeld wordt, dat je er seksueel aantrekkelijk uit moet zien maar zelf niks met je eigen seksualiteit mag doen. Over het spanningsveld van opgelegde (rol)patronen en je eigen identiteit, wie je werkelijk van binnen bent.

Anna Maria van Schurman: uitzonderlijke vrouw in een mannenwereld

In dit artikel neemt Margot Maas de correspondentie van Anna Maria Van Schurman onder de loep, om te laten zien hoe zij zich als vrouw begaf in de mannenwereld van de wetenschappelijke gemeenschap in de 17e eeuw.