Emancipator – voor mannen en emancipatie

Door Jens van Tricht

Sla de krant open en de actualiteit  heeft betrekking op mannen en mannelijkheid. Van ‘bangalijsten’ tot supportersrellen, van oorlog en geweld tot participatie en zorg. Maar als je kijkt naar de manier waarop deze problemen benaderd worden en hoe er gezocht wordt naar oplossingen, blijft mannelijkheid zelf een onuitgesproken thema. Mannen spelen een rol in uiteenlopende maatschappelijke problemen  en hebben zelf ook allerlei problemen die te maken hebben met maatschappelijke opvattingen over mannelijkheid.

Traditionele opvattingen over mannelijkheid zijn beperkend en destructief voor de omgeving van mannen, maar ook voor mannen zelf. Bevrijding, verruiming en transformatie van opvattingen over mannelijkheid – en dus van genderverhoudingen in het algemeen – zijn nodig om een waardig alternatief te bieden. Het is belangrijk om te erkennen dat loskomen van het traditioneel mannelijke keurslijf gepaard gaat met onzekerheid, uitdagingen en frictie. Maar dat maakt de noodzaak ervan niet minder.

Emancipator is de Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie. Emancipator nodigt mannen uit deel van de oplossing te worden en zet mannen en mannelijkheid daarom in de spotlight. Om te laten zien welke rol mannen en mannelijkheid spelen in de samenleving, zowel in positieve als in negatieve zin. En om mannen te wijzen op de rol die zij kunnen spelen, wanneer zij de kansen en uitdagingen van emancipatie serieus nemen en omarmen.

emancipator-logoDe kansen en uitdagingen voor mannen liggen onder andere in het privédomein; in zorg en relaties, in het gevoelsleven, in kwetsbaarheid en al die andere menselijke eigenschappen die we geleerd hebben als vrouwelijk te zien. Wij zeggen: leve de mannen die voor kinderen zorgen, mannen die kiezen voor alternatieven voor geweld en de mannen die gelijkwaardigheid nastreven! Leve de mannen die zich open stellen, van de apenrots afkomen en niet meedoen aan de competitieve rat race van allen tegen allen!

Mannenemancipatie en vrouwenemancipatie gaan hand in hand, mannen en vrouwen moeten gezamenlijk de wereld veranderen. Emancipator is er voor iedereen die zich niet herkent in de rigide tweedeling tussen mannen en mannelijkheid versus vrouwen en vrouwelijkheid, om samen vorm te geven aan een wereld waarin iedereen zich in vrijheid en veiligheid ten volle als mens kan ontplooien.

Bij ons kun je terecht voor trainingen, lezingen, presentaties, workshops en dialoogbijeenkomsten over mannen en emancipatie. We hebben een Handelingsperspectief Mannenemancipatie  op de themagebieden arbeid & zorg, geweld, seksualiteit en seksuele diversiteit ontwikkeld waarmee professionals  hun deskundigheid en effectiviteit kunnen vergroten.

Emancipator voert campagne voor meer zorgzame en minder gewelddadige mannelijkheid. Emancipator zet zich in voor de campagne VaderZoektVerlof, omdat een forse uitbreiding van het vaderschapsverlof vaders de boodschap geeft dat hun zorg welkom en noodzakelijk is. In de White Ribbon Campagne spreken  mannen zich uit tegen geweld tegen vrouwen – want #daarmagjenooitvoorkiezen, omdat een werkelijk rechtvaardige samenleving niet kan bestaan zolang mannelijk geweld tegen vrouwen aan de orde van de dag is.

Daar mag je nooit voor kiezen.jpg

Het is de hoogste tijd dat mannen en vrouwen samen werken aan een rechtvaardige samenleving waarin iedereen zich in vrijheid en veiligheid ten volle als mens kan ontplooien. Emancipator nodigt mannen uit om hieraan bij te dragen omdat ze een wereld te winnen hebben!

Jens van Tricht


We nodigen de lezers van Raffia graag uit hun licht op te steken op onze website, zich te abonneren op onze nieuwsbrief, ons te benaderen voor meer informatie of eventuele samenwerking, en/of zich aan te melden als stagiair of vrijwilliger. Uiteraard zijn ook financiële bijdragen voor ons werk van harte welkom.