Wilhelmina van Hasselt-Mundt: Moeder van Papoewa?

Wilhelmina van Hasselt-Mundt had een belangrijke rol in de protestantse zending op Sulawesi – toenmalig Celebes -, zeker voor een vrouw. Een van de tactieken van de zending was het ‘vrijkopen’ en heropvoeden van slavenkinderen. Door de Utrechtsche Zendingsvereeniging (UZV) werd Van Hasselt-Mundt ook wel ‘Moeder van Papoewa’ genoemd. Maar kon zij zichzelf ook vinden in een moederrol of had zij andere motieven?