Toxic masculinity

 

Door Julius Thissen

gridiron1

Als beeldend kunstenaar en genderactivist plaats ik vraagtekens bij (gender)identiteit met het uiteindelijke doel mensen bewust te maken van de trans- én cis-gender identiteit. Ik wil onder de aandacht brengen dat iedereen een genderidentiteit bezit en dat iedereen te maken krijgt met de bijbehorende sociale verwachtingen. Aan de hand van het afbeelden van stereotypen onderzoek ik genderrollen en de invloed van deze sociale verwachtingen op ons gedrag. Ik gebruik mijn werk ook als middel om mijn eigen identiteit te onderzoeken. Mijn afstudeerwerk gaf mij de mogelijkheid om als transgenderman uit de kast te komen. De onderzoeken binnen mijn werk starten altijd met het bestuderen van sociaal wetenschappelijk werk. Vervolgens verdiep ik mij in één onderwerp of fenomeen dat mij opvalt en bijt mij hier helemaal in vast. Mijn laatste performances, films en foto’s draaiden om het thema toxic masculinity. Het begrip giftige mannelijkheid wordt beschouwd als één van de manieren waarop patriarchaal denken nadelig is voor mannen. Het duidt op de sociaal geconstrueerde denkbeelden die de mannelijke genderrol typeren als gewelddadig, emotieloos en agressief.

gridiron2

In een van mijn laatste performance films GRIDIRON (2016) komt dit het meest tot zijn recht. In deze performance onderzoek ik het stereotype van de Amerikaanse highschool sporter: The Jock. De titel van de film verwijst naar de overkoepelende term die gebruikt wordt voor de verschillende balsporten die gespeeld worden op een gridiron field, een (Amerikaans) voetbalveld: de plaats waar dit type mannen met elkaar wedijvert en het hun mannelijkheid demonstreert. Ik wil graag de denkbeelden van stereotypes aanvechten en op de proef stellen door zelf deze stereotypes te beleven. Hierbij heb ik mijzelf de volgende vraag gesteld: wat betekent het om een man te zijn? En zijn onze sociale verwachtingen over hoe mannen zouden moeten zijn eerlijk en realistisch?

gridiron3

Mijn afstudeerwerk A Received Notion of Masculinity (2014/2015) was het eerste werk waarin ik actief speelde met deze mannelijke stereotypes. In de aanloop naar deze performance ging ik acht maanden lang de sportschool in, tien uur per week, om de rol van macho sportschool man te vervullen. Dit met het doel om mijn uiterlijk en gedrag radicaal te veranderen. Hier ontmoette ik mijn muze Mathieu, waarmee ik de afgelopen twee jaar mijn performances doe. Het proces uitte zich in een acht minuten durende film en leidde tot mijn coming out. Naast mijn focus op het begrip giftige mannelijkheid ben ik ook bezig met het onderzoeken van de objectivering van de transgender mens in de media en feminisme binnen de transmasculiene gemeenschap.

 

Julius Thissen is kunstenaar, fotograaf, voorlichter en genderactivist. Hij zet zich in om gender voor iedereen bespreekbaar te maken. Julius doet voornamelijk onderzoek naar genderrollen, stereotypen en de invloed van sociale verwachtingen en prestatiedruk op ons gedrag.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s