De vrouwen van Mad Men – De ruimte van Betty, Peggy en Joan [Raffia Archief]

Door Maartje Willemijn Smits De televisieserie Mad Men schetst een zeer gedetailleerd tijdsbeeld van de jaren zestig in Amerika. Met de tweede feministische golf nog in het verschiet, is seksisme aan de orde van de dag. Hoe deze problematische verhouding tussen mannen en vrouwen precies in elkaar zit, kunnen we beter begrijpen door te kijken naar hun gebruik van ruimte.