Hel(d)en van seksueel misbruik

voetenfoto voor pers
Foto door Agnes van der Graaf
Een interview met Ivonne Meeuwsen

Kunt u kort vertellen wat uw bezigheden zijn?

Sinds 2013 heb ik een aantal boeken uitgebracht, en heb ik een eigen uitgeverij die boeken publiceert die iets toevoegen aan de kennis over seksueel misbruik. Ik bied online en face to face coaching aan mensen die seksueel misbruikt zijn, en geef trainingen rondom seksueel misbruik aan hulpverleners.

Agnes van der Graaf en ik richten ons specifiek op volwassenen die seksueel misbruik in hun jeugd hebben meegemaakt en daar nog steeds mee worstelen. De doelgroep is erg divers, we helpen jong-volwassenen tot bijvoorbeeld ook dementerende ouderen die seksueel misbruikt zijn, daar nog nooit over hebben gepraat en door de dementie in de herbeleving schieten.

Onze doelen zijn:

  1. Het verbeteren van de zichtbaarheid van de hulpverlening rondom seksueel misbruik. We bieden zowel therapeuten aan, als tekstuele informatie.
  2. Het coachen van mensen die seksueel misbruikt zijn.
  3. Het verbeteren van de hulpverlening rondom seksueel misbruik door trainingen te geven, en therapeuten bewust te maken van de invloed van de overlevingsmechanismen van seksueel misbruik en hoe die een rol spelen in de hulpverlening. Uiteraard bieden we handvatten betreft hoe je daar het beste mee om kan gaan.

Waarom is uw organisatie zo belangrijk?

Omdat ik zelf heb ervaren dat het moeilijk is om passende hulp te vinden en dit ook van mijn klanten terug hoorde, vonden we dat er iets moest gebeuren met de hulpverlening. Daar zijn een aantal initiatieven uit geboren, waaronder het organiseren van symposia. Deze geven we nog steeds één à twee keer per jaar. Tevens zijn we een hulpverleningswebsite gestart, waar we hulpverleners die wij vertrouwen een plek geven om zich te profileren. Mensen die seksueel misbruikt zijn, zoeken vaak heel lang naar passende hulp, en het duurt vaak lang voordat ze een stap naar de hulpverlening durven te zetten. Een stabiel platform met therapeuten is belangrijk, omdat de doelgroep dan in ieder geval ziet dat ze ergens terecht kunnen en ze meer informatie kunnen vinden.

Therapeuten die zich mede via ons gaan interesseren in het aanbieden van hulp voor seksueel misbruik, komen erachter dat ongeveer de helft van hun klanten seksueel misbruikt is en realiseren zich vervolgens dat ze er te weinig vanaf weten. Het zit namelijk vaak niet in hun opleiding. Dat komt omdat seksueel misbruik geen diagnose is, en dit betekent dat er generaties psychologen rondlopen die weinig of geen kennis hebben over wat de langetermijneffecten van seksueel misbruik zijn. Het gevolg is dat wanneer klanten met de mededeling komen dat ze seksueel misbruikt zijn, psychologen het onderwerp niet durven of kunnen behandelen en het daarom aan de kant schuiven.

Kunt u wat vertellen over de sponsorwandeling, de Helden Awards en het Gala?

De wandeling begint 16 juli 2018 en het duurt tot 13 augustus. We wandelen steeds twee dagen gevolgd door één dag rust. Tijdens de wandeling ga ik ‘s morgens mensen interviewen: steeds één persoon die anoniem zijn of haar verhaal vertelt over wat ze gedaan hebben om te helen van seksueel misbruik. Deze verhalen komen in een nieuw boek, ‘(anonieme) Helden van seksueel misbruik’ dat uitgegeven wordt tijdens het gala. Tijdens de middagen is het de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen meelopen. Iedereen is uitgenodigd om steun te betuigen aan de helden van seksueel misbruik.

We organiseren de helden Awards omdat iedereen helden nodig heeft, ook mensen die seksueel misbruikt zijn. Mensen met wie zij zich kunnen identificeren; voorbeelden die laten zien dat helen mogelijk is. Als je niet weet dat helen van seksueel misbruik mogelijk is, wordt het traject heel zwaar en geef je het misschien onderweg op. Wij willen laten zien dat helen kan, en dat het op veel verschillende manieren kan.

Het is een sponsorwandeling om geld in te zamelen voor het Heldengala. Het gala wordt echt een feest voor de helden die met seksueel misbruik in aanraking zijn geweest, inclusief een rode loper en een mooie theaterzaal. Tijdens het gala ontvangen de winnaars van de helden verkiezing hun awards, als blijk van erkenning en waardering.

Dit is dus tevens een oproep aan iedereen om een keer mee te wandelen ’s middags, en/of te sponsoren!

P.S: Ivonne Meeuwsen is nog op zoek naar een camerabediende die het gala kan registreren!

IMG_4246
Agnes van der Graaf (l) en Ivonne Meeuwsen (r) – Foto door Agnes van der Graaf
Links

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s