Profile Pieces | interview with prof. dr. Marieke van den Brink

Watch this interview for Raffia magazine’s Profile Pieces to find out more about Marieke van den Brink’s inspirations, aspirations, and experiences!

How did prof dr. Van den Brink become interested in Gender & Diversity Studies? Which issues should be tackled to create more gender and diversity in organizations? What pioneers in her work field does she admire? What does she like to do in her free time?

Kunst moet bewegen / Lost in Transition

Ellen Schippers: Mijn kunst komt voort uit mijn persoonlijke ervaringen en gaat over de ongelijkwaardige relatie tussen man en vrouw, over schoonheidsidealen, over het gegeven dat je als vrouw voornamelijk op je uiterlijk beoordeeld wordt, dat je er seksueel aantrekkelijk uit moet zien maar zelf niks met je eigen seksualiteit mag doen. Over het spanningsveld van opgelegde (rol)patronen en je eigen identiteit, wie je werkelijk van binnen bent.

Wildplassen

Terwijl er voor mannen ‘s nachts in de bebouwde kom genoeg urinoirs zijn zodat zij niet hoeven wild te plassen, is dat voor vrouwen wel anders. Geerte Piening vocht haar wildplasboete om deze reden zonder succes aan. Hoe zouden we gemeentes wél kunnen aanzetten meer voorzieningen te verzorgen?

De seksuele lading van castraatzangers in de achttiende eeuw

In de zeventiende en achttiende eeuw werden honderdduizenden jonge jongens gecastreerd, zodat ze op volwassen leeftijd de hoge noten van de sopraanstem konden blijven zingen. De castratie was alles behalve ongevaarlijk en zorgde voor veel bijwerkingen. De castraten hadden vervolgens een bijzondere rol in de samenleving wat betreft gender en seksualiteit.

Why so many prostitutes in recent Dutch novels?

Which types of characters populate the fictional society of Dutch literature? When thinking about literature in terms of demographics, questions arise with regards to the literary representation of certain social groups. Why are certain professions for characters in recent Dutch novels so popular? And what does that say about the potential emancipatory and progressive powers of literature?