[Raffia Archief] Plasticiteit in beeld – Feminisme en het veranderlijke brein

Een betrekkelijk recent inzicht van de neurowetenschappen is dat ons brein gedurende ons hele leven verandert onder invloed van onze ervaringen. Dit werpt nieuwe vragen op over de controversiële maar invloedrijke theorie dat mannen en vrouwen worden geboren met verschillende hersenen en zich daarom op stereotiepe wijze gedragen. Is het tijd voor een feministische neurowetenschap?

Sexting is voor sletten – Seksuele normen en de ongeautoriseerde verspreiding van digitaal sexy beeldmateriaal

Met de opkomst van sociale media is ook een nieuwe vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag ontstaan: de ongeautoriseerde verspreiding van digitaal sexy beeldmateriaal. Onderzoek onder jonge plegers laat zien dat het oplossen van dit probleem begint met een positiever en geëmancipeerder vertoog over sexting.