Being biracial

As a child, race and ethnicity were issues far removed from my mind. It wasn’t until my teen years that I realized that having a white mother and a black father meant that I was right at the center of two different spheres racially, and because of their different cultural backgrounds, also ethnically. The older I got, the more I realized that the importance of race was more prominent than what I’d initially thought.

[Raffia Archief] Plasticiteit in beeld – Feminisme en het veranderlijke brein

Een betrekkelijk recent inzicht van de neurowetenschappen is dat ons brein gedurende ons hele leven verandert onder invloed van onze ervaringen. Dit werpt nieuwe vragen op over de controversiële maar invloedrijke theorie dat mannen en vrouwen worden geboren met verschillende hersenen en zich daarom op stereotiepe wijze gedragen. Is het tijd voor een feministische neurowetenschap?