Lotte Reiniger: een leven in silhouet

In de animatiewereld staat de vrouwelijke animator Lotte Reiniger met haar unieke stijl al decennia in een donkere schaduw – zowel letterlijk als figuurlijk. Wat is haar invloed geweest op de animatie-industrie, en bestaat er een verband met de in de afgelopen jaren gegroeide rol van vrouwelijke filmmakers in dit vakgebied?

Thatcher: de spagaat van vrouwelijk leiderschap

Dat Margaret Thatcher (1925-2013) niet de feministische verlosser was die de vrouwenbeweging het liefst had gehad, betekent niet dat ze moet worden weggezet als manipulatieve vrouwenhater. Juist vanuit een genderperspectief is de eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk een belangrijke casestudy om te begrijpen hoe vrouwelijk leiderschap in de praktijk precies werkt.

Vrouwen voor het voetlicht – Stichting 1001-vrouwen

Er wordt gewerkt aan het vervolg op het succesvolle geschiedenisboek 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (2013): 1001 Vrouwen in de twintigste eeuw. De Stichting 1001-Vrouwen voert een crowdfundingscampagne waarin belangstellenden een van deze 1001 vrouwen kunnen ‘adopteren’.

De grens van de mens

Wat is een mens? Door de geschiedenis heen hebben mensen talloze manieren bedacht om onderscheid te maken en te bepalen wie echte mensen zijn, en wie niet. Dit artikel gaat in op de vraag waaróm mensen die verschillen maken, hoe ze geconstrueerd en in stand gehouden worden en welke consequenties ze hebben voor ons wereldbeeld.